Man-Pai / Kuniyoshi: Genji#52 Kagero

English

Kuniyoshi: Genji Kumo Ukiyo-e Awase, Kagero (1845/46)

 

Artista

Utagawa Kuniyoshi (1835-1900)

Série

Genji kumo ukiyo-e awase

Comparação Ukiyo-e dos capítulos nebulosos de  Genji

Título

Capítulo 52: Kagero

Data

1845/46

Assinatura/Selo

Ichiyusai Kuniyoshi ga com selo Kiri

Editor

Iseya Ichibei

Formato

Oban Tate-e

Observações

 

 

 

©2003/5, Manuel Paias