Man-Pai / 36 Views of Mount Fuji

The series titled Fugaku Sanju Rokkei (Thirty Six Views of Mount Fuji) is undoubtedly the better known work by Hokusai and of all Japanese woodblock print. The re-edition presented here was published by Tamamizawa, in the tewntieth century. Despite its name the series comprises 46 prints, shown in the order presented  by Richard Lane (see Bibliography). Click on images to enlarge. 

                                       

Kanagawa-oki nami-ura           Gaifu kaisei                                Sanka haku-u                             Fukagawa Mannen-bashi       Toto sundai                              Aoyama enza-no-matsu

                                       

Bushi Senju                               Bushu Tamagawa                     Koshu inume-toge                   Bishu Fujimigahara                  Toto Asakusa honganji           Buyo Tsukuda-jima

                                       

Soshu Shichiri-ga-hama           Soshu umezawa-sai                  Koshu Kajikazawa                   Koshu Mishima-goe                 Shinshu Suwa-ko                     Sunshu Ejiri

                                       

Totomi sanchu                          Joshu Ushibori                          Toto Suruga-cho                     Ommayagashi                            Gohyaku-rakanji Sazaido         Koishikawa yuki no ashita

                                       

Shimo-Meguro                          Onden no suisha                      Soshu Enoshima                       Tokaido Ejiri tago-no-ura        Tokaido Yoshida                      Kazusa no kairo

                                       

Edo Nihon-bashi                       Sumidagawa Sekiya no sato   Noboto-ura                               Soshu Hakone no kosui           Koshu Misaka suimen            Tokaido Hodogaya

                                       

Honjo Tatekawa                        Senju kagai                               Tokaido Shinagawa                  Soshu Nakahara                        Koshu Isawa no Atatsuki      Minobu-gawa ura Fuji

                       

Sunshu Ono-shinden               Sunshu Katakura chaen         Tokaido Kanaya no Fuji           Shojin tozan

 

Home    Information    Gallery    Highlights    Great Series

2003/5, Manuel Paias